Kontakt

Sídlo spoločnosti

Revolo s.r.o.
Studenohorská 34
841 03 Bratislava IV
Slovenská republika

Tel: +421 948 33 44 21
E-mail: info@revolo.sk

Bankové spojenie

Č.účtu/kód: 2944075463
IBAN: SK58 1100 0000 0029 4407 5463
IČO: 52 569 993 DIČ: 2121092809

Spoločnosť Revolo s.r.o. je platcom DPH.
Všetky ceny v našom obchode sú zmluvné, uvádzané s DPH a sú konečné.
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát OI pre Bratislavský kraj
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava, odd. : Sro, vl. č. : 140276/B-Zbl